ROT/RUT-Avdrag

Självklart utnyttjar du Rot/Rut-avdrag på det mesta

before

ROT/RUT-Avdrag:

Skattereduktion:

Skatteverket använder husarbete som ett sammanfattande begrepp för rot- och rutarbeten. Våra priser är bruttopriser, det vill säga priset före skattereduktionen. Köper du en tjänst av oss som är berättigad till avdrag kan du få 50% skattereduktion på arbetskostnaden. Material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.


Vilka tjänster är avdragsgilla?

Rotavdrag


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i. Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Rutavdrag


Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.

Hur mycket avdrag får jag göra?

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.


Direktavdrag


From den 1 juli 2009 gäller Direktavdraget för hushållsnära tjänster vilket innebär att du bara betalar 50 % av arbetskostnaden vid köptillfället. När du köper en avdragsgill tjänst av oss ansöker vi om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Smidigt och enkelt för dig som kund.

Ditt ansvar som köpare


Vi ansöker om preliminär skattereduktion åt dig, och uppgifterna förtrycks sedan i din deklaration. Genom att godkänna uppgifterna i din deklaration intygar du att alla villkor för rot- eller rutavdrag är uppfyllda. Som köpare har du det fulla ansvaret för att alla villkor för skattereduktion är uppfyllda. Ofta handlar det om omständigheter som vi som leverantör inte känner till.
Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida (Klicka)


Style Switcher
  • Blue Default
  • Golden
  • Purple